De zorgsector is in beweging. Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor stijgt de vraag naar zorg. Tegelijkertijd neemt het aantal verpleeg- en verzorgingshuizen af. De thuiszorgsector is een branche waar nu en in de toekomst veel aandacht en vraag naar medewerkers zal zijn. Onderzoek laat zien dat in deze sector vier op de vijf medewerkers met plezier naar het werk gaat.

Related projects